Info ejendomsmæglere

Sædvanligt oplysningsskema om grundejerforeningen, eventuelle restancer mm fremsendes til foreningens kasserer:

kasserer@nordbo-dragoer.dk

NB: Foreningen beregner sig (pr. 23-02-2022) et gebyr for besvarelsen på 800,- kr.

pr. 01-01-2021:

Grundejerforeningskontingent: 3.300,- kr. årl. Opkræves med 825,- kr. pr. kvt.: 1/1-1/4-1/7-1/10 (obligatorisk)

Asfaltprojektet: 686,- kr pr kv. 1/1-1/4-1/7-1/10
(det fulde restbeløb kan indfries til nærmeste kvt. Kontakt kasseren)

Ovenstående udgifter skal betales over PBS, og det er vigtigt at alle husejere tilmelder sig til PBS med debitorgruppe nr. 00001 samt PBS nr. 01719750 plus medlemsnummer der fås hos: kasserer@nordbo-dragoer.dk Hvis man ikke tilmelder sig PBS vil der blive pålagt et gebyr på den til en hver tid gældende takst hos banken.

Referater fra generalforsamlinger findes i foreningens intranet Heynabo eller kan fremsendes ved henvendelse til kassereren. kasserer@nordbo-dragoer.dk

I 2017 blev kloakker efterset og renoveret og der blev lagt ny asfalt på alle torvene. Pris per husstand blev 22.500.-. Nogle ejere har betalt hele beløbet med det samme, mens andre ejere afbetalinger på beløbet.

Gælden afbetales over 10 år med kvartalsvise ydelser. Hvis man på et senere tidspunkt vil indfri sin andel, kan man det, men kun til udløbet af et kvartal.

De grønne områder bliver hele tiden vedligeholdt, men i de kommende år (fra 2024) er der afsat et større beløb til en renovering af foreningens områder.

I juni/juli 2022 blev den nye affaldssortering taget i brug i foreningen. Hver husstand fik en affaldscontainer i sin have med 2 sorteringer samt en mindre rød boks til farligt affald. Resten af affaldet skal afleveres i en af de 3 fælles affaldsøer der findes for enden af Magleby Torv og Bylaugsvænget samt midt på vejen på Ålegårdsvænget.

Her findes et par af de originale hustegninger. Husene er oprindelig ens, men kan være spejlvendte i planløsningen og nogle er ændret i tidens løb. Husene er bygget i perioden 1974-75

PS: Der er servitutter på hvad man må ændre ved husene!

Indholdsoversigt

Send besked til bestyrelsen

Grundejerforeningen NORDBO ... et godt sted at bo