Info beboere

Vores område består af 153 huse fordelt på Ålegårdsvænget, Bylaugsvænget og Maglebytorv.

Husene er fordelt på stikveje, som vi kalder torve. Husene er ens, og alle huse er pålagt en deklaration, der handler om, at det ensartede præg skal bevares, og der er derfor regler for hvilke farver, der må anvendes til træbeskyttelse, og hvad man i det hele taget må gøre ved husene.

Deklaration og Generelle retningslinjer ligger som efterfølgende punkter. Det er en god ide lige at tjekke i ”Generelle retningslinjer”, før du sætter noget i gang, og du er altid velkommen til at ringe eller skrive til det bestyrelsesmedlem, der har at gøre med bygningsrelaterede spørgsmål på ‘bygning@nordbo-dragoer.dk’.

Grundejerforeningen varetager vedligeholdelsen af de udenoms fællesarealerne, mens du og dine naboer skal sørge for vedligeholdelsen af de grønne områder på jeres eget torv. Det sker som oftest ved, at torvets beboere finder en eller flere dage, hvor de gør det i fællesskab.

Snerydning på torvet påhviler også husejerne på det enkelte torv. De skal udover at renholde eget fortov også renholde selve torvet sådan, at renovationen og andre kan færdes på torvet. Det skal ske om morgenen inden kl. 07.00, når det har sneet om natten.

Vi har i grundejerforeningen et velfungerende intranet, Heynabo, hvor beboerne kan stille spørgsmål til hinanden, være fælles om interesser, invitere til events, få nyheder om foreningen, og meget mere. Det er også på Heynabo, at bestyrelsen kommunikerer med beboerne. Intranettet finansieres af foreningen og koster ikke noget for den enkelte husstand. Du kan læse mere om Heynabo under ‘Beboer Info’ her på siden.

I marts 2022 lagde TDC fibernet, som er tilsluttet alle foreningens huse. Det er den enkle ejers ansvar at lave en aftale med en udbyder.

Der må IKKE sættes antenne eller parabol på tagene af husene (jf.deklarationen).

Kontingent opkræves via betalingsservice og vi skal derfor bede om, at også du tilmelder dig til betalingsservice under debitorgruppe nr. 00001 – pbs nr. 01719750 med angivelse af dit medlemsnummer, som du kan få oplyst hos kassereren. Det er administrativt meget bøvlet for grundejerforeningen, hvis betaling ikke sker via betalingsservice og vi opkræver derfor et administrationsgebyr på kr. 100 for hver betaling, hvis du ikke er tilmeldt.

Vi er rigtig glade for vores område og håber, at du og din familie også vil trives her og være med til at bevare det som et godt, trygt og attraktivt boligområde.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen

Tegningerne er udarbejdet i forbindelse med et forslag i 2014 og viser mulighederne for lovlige ændringer ved husene. Tegningsnumrene i ‘Generelle retningslinier’ refererer til dette katalog:

Foreningens medlemmer kan få adgang til vores lokale intranet der hedder Heynabo.
Det er et lukket intranet, hvor man kan finde oplysninger og udveksle kommentarer m.m. Systemet er beskyttet med login og kan ikke ses af uvedkommende. Det er gratis og formes af beboerne selv med en administrator fra bestyrelsen.
Heynabo er rigtig smart, en nem måde at kommunikere på, og alle nye beboere opfordres til at tilmelde sig.
Flere fra samme husstand kan være tilmeldt, blot man har forskellige e-mail adr.
Ansøgere skal godkendes af administrator.

Venligst kontakt administrator Per Faldborg Olesen, e-mail: hjemmeside@nordbo-dragoer.dk / mobil: 21660692 for at blive oprettet som bruger.

Ved manglende lys på fællesarealerne, bedes man skrive en mail til:

belysning@nordbo-dragoer.dk

– og oplyse gade og nærmeste husnummer for den defekte lygte. Mailen sendes direkte til dem der står for reparationen, og man får kvittering for modtagelsen.

I 2018 blev alle lamper på torvene udskiftet med nye lampehoveder med energibesparende LED pærer.

Andre fejl i gårdbelysningen, for eks. manglende lys i et større område, kan også meddeles her. Der vil da ofte være tale om en sprunget sikring. Belysningen på vejene, ved skolen og på stierne hører under kommunen.

I juni/juli 2022 blev den nye affaldssortering taget i brug i foreningen. Hver husstand fik en affaldscontainer i sin have med 2 sorteringer samt en mindre rød boks til farligt affald. Resten af affaldet skal afleveres i en af de 3 fælles affaldsøer der findes for enden af Magleby Torv og Bylaugsvænget samt midt på vejen på Ålegårdsvænget.

Man kan sikre sig mod følgeskaderne fra et utæt vandrør ved at montere en ‘vandalarm’ umiddelbart efter vandmåleren.
Der findes forskellige typer. Jeg har haft en af mærket ‘Aqua-alarm’ monteret i et år. Den virker efter hensigten og lukker automatisk for vandet efter en forud indstillet tid, hvis der er uønsket vandforbrug. Nogle forsikringsselskaber giver rabat, hvis man har en vandalarm installeret. Alarmen virker kun på brugsvandet (varmt og koldt) og ikke på centralvarme eller spildevand.

Se mere her:

Indholdsoversigt

Send besked til bestyrelsen

Grundejerforeningen NORDBO ... et godt sted at bo